Transperent_sort_logo

”Til dig, der mangler fortrolig sparring med andre sønner og døtre i et generationsskifte”

– Et år der gør, at du står et bedre sted som ejerleder!

Du har lige overtaget nøglerne til dine forældres virksomhed.

Din far – ja han blander sig måske stadig en del i den daglige ledelse og drift. Faktisk er det lidt svært, hvordan I fordeler rollerne. Han siger godt nok, at det er dig, der bestemmer, meen det er kun så længe, at I er enige, tænker du…

Hvordan reagerer medarbejderne på generationsskiftet? Anerkender de dig som leder?
Og hvad med leverandørerne? Har du netværket og relationerne på plads her – eller er det din far, de mest kikker på, når der skal købes varer ind?

Hvordan får jeg fars, medarbejdernes og kundernes anerkendelse?

Hvordan bevarer jeg søskendeforholdet?

Hvem og hvilke sparringspartnere kan jeg tale med om det ledelsesmæssige generationsskifte?

Der kan være mange væsentlige temaer, som handler om netop at skulle arve nøglebundtet fra sine forældre.  Alle temaer som vi kommer ind på i netværket for sønner og døtre i generationsskifte.

Hvem, hvad og hvorfor Nøglebundtet:

Næste generation har behov for at blive afklaret, finde ligesindede og vidensdele, så virksomheden har det bedst mulige udgangspunkt for at agere på fremtiden.

Nøglebundtet – Et netværk, du har muligheden for at være en del! Vi tænker du lige har overtaget eller overvejer at overtage familievirksomheden. I netværket koncentrerer vi os om de blødere værdier – dvs. alt andet end jura og økonomi.

Vi har erfaret at næste generation ofte føler sig alene, føler sig overrulet af ”patriarken” og er uafklaret på sin rolle i familievirksomheden.

Dette medfører mindre effektivitet i virksomheden og konflikter i familieforholdene.

Vi vil hjælpe næste generation til at hjælpe hinanden i dette fuldt fortrolige netværk. Vi folder sammen potentialet ud, beslutningskraften bliver proaktiv og fremadrettet og der vil opstå livslange relationer i netværket, da alle møder hinanden i en tid, hvor der sker store personlige forandringer.

Nøglebundtet kortlægger løbende på alle niveauer:

Hvem er eksperterne indenfor generationsskifte.

Opnå succesfuld generationsskifte sammen med andre. Deltag i netværket Nøglebundtet
  • Sparring med ligesindede 85%
  • Fortroligt netværk 100%

r

Har du spørgsmål? Skriv her...