Er du ejerleder? Kommende ejerleder?

Nøglebundtet hjælper med afklaring, en plan og en tidshorisont for generationsskiftet.

Nøglebundtet griber fat I alle de problemstillinger, som der ikke kan sættes 2 streger under.

Nøglebundtet hjælper med netværk til andre i samme situation, hjælper med afklaring, så du kan komme videre med beslutningerne.

Nøglebundtet faciliterer processen fra A til B!

Der er en masse overvejelser og mange ting at tage stilling til, når der skal skiftes fra en generation til en anden. Hvem sparrer du med i denne situation? Og tænker du som ejerleder på, at denne proces skal startes op mange år før, det egentlig sker? Dette gælder både juridisk, økonomisk og mentalt.

Nøglebundtet har 3 hovedområder:

 1. Ejerlederens ønsker for fremtiden – individuelt forløb evt. som familieforløb
 2. Seks måneders fortroligt netværk- og kompetenceforløb til næste generation (8 deltagere)
 3. Guld4eren – afgående ejerledere og næste generation matches i små grupper (mentor/mentee)

Mht. Fortroligt netværk- og kompetenceforløb til næste generation, er der lidt mere info her:

Et fortroligt netværk med sparring og afklaring som omdrejningspunkt. Det er et ledet og samtidig meget dynamisk netværk med max. 8-10 deltagere på hvert hold. Det lave deltagerantal bevirker, at vi kommer i dybden, tør være fortrolige, tid til at blive afklaret og få besvaret de mange spørgsmål.

Vi vil mødes 5 gange (6 dage) i løbet af et halvt år. Nøglebundtet består her er 5 tema-nøgler og slutter af med A-nøglen, der samler det hele. Tema-nøglerne i overskrifter:

 1. DNA og motivationsnøgle
 2. Strategisk netværksnøgle
 3. Styrkenøgle
 4. Forandringsnøgle
 5. Konfliktnøglen
 6. A-nøglen der samler alle øvrige temaer.

Der er mange væsentlige beslutninger at overveje, når det gælder at arve nøglebundtet fra sine forældre. Hopper du med ombord får du mulighed for med ligesindede at få vendt ting, der er essentielle for både dig og virksomheden.

Ring evt. 3029 4820 og hør mere…

Hvem, hvad og hvorfor Nøglebundtet:

Næste generation har behov for at blive afklaret, finde ligesindede og vidensdele, så virksomheden har det bedst mulige udgangspunkt for at agere på fremtiden.

Nøglebundtet – et netværk som er tunet ind på næste generation.

Vi tænker du lige har overtaget eller overvejer at overtage familievirksomheden. I netværket koncentrerer vi os om de blødere problemstillinger – dvs. alt andet end jura og økonomi.

Vi har erfaret at næste generation ofte føler sig alene, føler sig overrulet af ”patriarken” og er uafklaret på sin rolle i familievirksomheden.

Dette medfører mindre effektivitet i virksomheden og konflikter i familieforholdene.

Vi vil hjælpe næste generation til at hjælpe hinanden i dette fuldt fortrolige netværk. Vi folder sammen potentialet ud, beslutningskraften bliver proaktiv og fremadrettet og der vil opstå livslange relationer i netværket, da alle møder hinanden i en tid, hvor der sker store personlige forandringer.

Nøglebundtet ved mest om: Hvem der ved mest om generationsskifte!

 

 

Opnå succesfuld generationsskifte sammen med andre. Deltag i netværket Nøglebundtet

 • Nøglebundtet er MERE netværk og sparring 100%
 • Nøglebundtet er MINDRE økonomi og jura 10%
 • Nøglebundtet er MERE inspiration fra andre ejerledere 100%
 • Nøglebundtet er MERE fortroligt og givende 100%